Obchod:

Email: trade(at)graintrade.sk

Tel.:     0904 260 438

Komoditné noviny:

redakcia(at)komoditnenoviny.sk

Kontaktné údaje:

Obchodné meno: SLT Agra s.r.o.

Korešpondenčná adresa: Štúrova 96, Modra 900 01

Kancelária: Kominárska 2,4, Bratislava 831 04

IČO: 47 597 151
DIČ: 2024033561
IČ DPH: SK2024033561

Materská spoločnosť:
Prochema s.r.o. –  www.prochema.sk