Spoločnosti SLT Agra s.r.o. a Prochema s.r.o. sa zaoberajú obchodovaním nasledovných komodít.

Ak nie je inak uvedené, platia štandardné STN normy, ktoré sú na stiahnutie po kliknutí na jednotlivé obrázky.

 

Pšenica – Pšenica kŕmna | Pšenica potravinárska

Kukurica – Kukurica potravinárska | Kukurica kŕmna

Repka – Repa

Slnečnica – Slnečnica

Jačmeň – Jačmeň kŕmny

Raž – Raž kŕmna | Raž potravinárska

Sója

Hnojivá, osivá a pesticídy