V nasledujúcej tabuľke Vám prinášame naše aktuálne kotácie agrokomodít na fyzickom trhu rozdelené na dopyt a ponuku. Ak Vás naše ceny zaujali, neváhajte nás kontaktovať.

Komodity Dopyt Ponuka Cena Množstvo Termín Parita
Pšenica potravinárska P 232,- Eur 100 t 10/2015 CPT zsk
Pšenica kŕmna D 340,- Eur 500 t 10/2015 FCA vsk
Pšenica durum D 346,- Eur 500 t 10/2015 FCA vsk
Kukurica potravinárska D 152,- Eur 500 t 10/2015 FCA zsk
Kukurica kŕmna D 363,- Eur 500 t 10/2015 FCA zsk
Repka D 135,- Eur 1000 t 10/2015 FCA zsk
Slnečnica D 132,- Eur 500 t 10/2015 FCA vsk
Triticale D 125,- Eur 300 t 10/2015 FCA zsk
Sója D 350,- Eur 500 t 10/2015 FCA zsk
Agropelety D 145,- Eur 500 t 10/2015 FCA zsk